Martin Magyar
Generála Svobodu 66
059 71 Ľubica

Tel.: 0905 357 252
E-mail: stromservis@gmail.com

Reklama

O spoločnosti

Základné služby spoločnosti Quercus Arbor s.r.o. zahŕňajú:

  • Komlexná starostlivosť o vysoké stromy pomocou stromolezeckej techniky
  • Orezy a výruby stromov
  • Zabezpečovanie korún vysokých stromov
  • Frézovanie pňov
  • Klčovanie lesných plôch a ťažba dreva
  • Výsadby stromov

Created by neoWeb s.r.o. 
© 2010 Quercus-Arbor | Všetky práva vyhradené